fcb
Články
Základné informácie
Autor: | 21. 05. 2021Prečítaný: 5576x
Základné informácie

Plavecký klub Martin

 

 

1. Forma: Občianske združenie

 

2. Funkcionári - kontakty:  

 

Ing. Jiří Mikoláš PhD – predseda klubu  č.tel. 0904 988 588

Oľga Mikolášová – tajomník klubu č. tel. 0910 202042, email: omikolasova@gmail.com

RNDr. Ľubica Smatanová – ekonóm klubu č. tel. 0907 858 055

Ing. Branislav Turanský – predseda kontrolnej komisie č.tel. 0903 942 831

Mudr. Martin Frolo – člen kontrolnej komisie č. tel. 0908 689 888

stránka: www.pkmartin.sk

 

3. Predmet a popis činnosti klubu

 

PK Martin má nasledovné tréningové skupiny:

(ich nadväznosť pozri „PK Martin – nadväznosť tréningových skupín“):

 

  • ·        Základný plavecký výcvik /ZV/

ZV je určený pre deti vo veku 6 rokov a viac. Je organizovaný  v kurzoch v rozsahu 20 hodín. Cieľom kurzu je naučiť deti splývať, dýchať do vody a udržať sa na hladine.

Informácie pre záujemcov o ZV podáva RNDr. Ľubica Smatanová.

Tréner: Ľudovít Kleiman

 

  • ·        Zdokonaľovací plavecký výcvik / skupiny ZPV 1a, ZPV 1b a ZPV3/

Je určený pre deti vo veku 6 - 9 rokov. Cieľom je naučiť deti ovládať všetky štyri plavecké spôsoby. Počet tréningových hodín je 2 až 3 hodiny týždenne.

Tréneri: Gustav Konečný, Ing. Ján Vanko, p. Eva Klimantová

 

  • ·        Zdokonaľovací plavecký výcvik / skupiny ZPV 2/

Je určený pre deti vo veku 6 - 9 rokov, ktoré prejavili nadanie pre plávanie. Cieľom je naučiť deti ovládať všetky štyri plavecké spôsoby a pripraviť ich pre skupinu PVP. Počet tréningových hodín je 3 hodiny týždenne.

Tréner:  p. Jitka Hlavňová

 

Záujemci o zaradenie do skupín zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktorí sa učili plávať mimo klub,  môžu byť prijatí kedykoľvek počas roku. Informácie podáva p. Mikolášová.

 

  • ·        Prípravka výkonnostného plávania/ skupina PVP /

Je určený pre deti do veku 10 rokov, ktoré prejavili výrazný talent pre plávanie   a majú potrebné rodinné zázemie. Počet tréningových hodín je 5 hodín týždenne.  Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia pred  majstrovstvami Slovenska, resp. neoficiálnymi M SR a pre najlepších povinná účasť na pretekoch Slovenského Pohára Žiakov (SPŽ). Výkonnostným cieľom je medailové umiestnenie na M SR  najmladších žiakov a splnenie výkonnostných limitov na prestup do skupiny VPŽ 1.

Tréner:  p. Jitka Hlavňová

 

  • ·        Výkonnostné plávanie - skupina VPŽ1 (skupina žiakov)

Je určený pre deti do veku  13 rokov, ktoré majú výrazný talent pre plávanie, plnia výkonnostné limity pre udržanie sa v skupine VPŽ 1, sú dobrí žiaci    a majú potrebné rodinné zázemie.

Výkonnostné limity skupiny VPŽ1" odrážajú špičkovú úroveň slovenského plávania.

Počet tréningových hodín je v priemere  9 hodín týždenne.  Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia pred  majstrovstvami Slovenska.

Výkonnostným cieľom je medailové umiestnenie na M SR  v príslušných vekových skupinách a splnenie výkonnostných limitov na prestup do skupiny VP1.

Tréner: p. Oľga Mikolášová

 

  • ·        Vrcholové plávanie - skupina VP1

Je určené pre motivovaných a disciplinovaných plavcov (pozriPravidlá správania pre plavcov skupiny VP1“) vo veku 13 rokov  a viac, ktorí majú výrazný talent pre plávanie, plnia výkonnostné limity pre zotrvanie v skupine VP1, sú výborní žiaci a majú potrebné rodinné zázemie (pozri „Rodičia a plávanie,  Čo by mali a nemali robiť rodičia plavcov Prečo platím tak veľa, aby moje deti športovali? ").

 

V skupine VP1 môžu byť aj mladší plavci ako 13- roční, ale  musia splniť limity 13 ročných aspoň v troch disciplínach, pričom sa berú do úvahy disciplíny o dĺžke 100m a viac.

 Výkonnostné limity skupiny VP1“ odrážajú špičkovú úroveň slovenského plávania.

Počet tréningových hodín organizovaných klubom je maximálne  14 hodín týždenne.  Od plavcov vo veku 16 rokov a viac sa očakáva dodatočný individuálny tréning v rozsahu ďalších cca 5 hodín týždenne.

Súčasťou športovej prípravy  sú povinné sústredenia pred  majstrovstvami Slovenska

(pozri fotoalbumy z akcií a pretekov).

Výkonnostným cieľom skupiny VP1 je medailové umiestnenie na M SR  v príslušných vekových skupinách a plnenie výkonnostných kritérií pre zaradenie do ÚTM, poprípade do slovenskej reprezentácie.

Je potešiteľné, keď po skončení strednej školy  najlepší plavci skupiny VP1 majú splnené limity pre získanie športových štipendií na zahraničných univerzitách, kde je možné okrem štúdia pokračovať aj vo vrcholovom plávaní.

Tréner: Ing. Jiří Mikoláš PhD

 

  • ·        Výkonnostné plávanie / skupina VP3 a VPŽ 2 /

Je určené pre motivovaných plavcov, ktorí neplnia výkonnostné požiadavky skupín VPŽ 1 a VP1, ale napriek tomu majú záujem o pretekárske plávanie. Počet tréningových hodín je 5- 7 týždenne. Záväzná je účasť na regionálnych pretekoch. Výkonnostným cieľom najlepších je splnenie limitov skupiny VP1 (VPŽ 1) poprípade kvalifikácia na M SR.

Ak niektorý plavec vyniká, čo sa týka tréningovej morálky, disciplíny a má ambície plávať lepšie, je možné po dohode trénerov a rodičov jeho dočasné preradenie do skupiny  VP1 resp. VPŽ 1, a tak sa pokúsiť formou navýšenia tréningov o splnenie výkonnostných požiadaviek hore uvedených skupín.

Plavci,  ktorí nie sú odchovanci klubu a majú záujem o zaradenie do skupín VP3 resp. VPŽ 2 môžu  kontaktovať p. Mikolášovú.

Tréneri: Ing. Branislav Turanský, Ing. Vladislav Babka

 

  • ·        Kondičné  - nesúťažné plávanie / skupiny KP /

Kondičné plávanie je určené pre plavcov, ktorí sa  chcú zlepšiť v technike plávania a kondícii, ale nemajú záujem sa zúčastňovať pretekov organizovaných SPF. Je však vhodné, aby sa zúčastňovali klubových pretekov a tak si overili svoje pokroky. Počet tréningových hodín je 2 hodiny týždenne. Záujemci o zaradenie do skupiny KP môžu  kontaktovať p. Mikolášovú.

Tréner: Mgr. Jana Petríková

 

  • ·        Kondičné plávanie dospelých / skupina KPD /

PK Martin zabezpečuje výlučne trénerskú činnosť, pričom väčšina dospelých plavcov je organizovaná

v Masters  klube Turčianski raci.

 

Informácie: Ing. Branislav Turanský

 


4. Príspevky na činnosť klubu.

 

Príspevky na činnosť klubu platia plavci (rodičia) všetkých tréningových skupín. Záväzok uhrádzať príspevky na činnosť klubu vzniká dňom zaradenia plavca do príslušnej tréningovej skupiny. Výška príspevku je fixná a priamo nesúvisí s dochádzkou na tréningy. (nie je to poplatok za absolvované tréningy)    

(Podrobnosti pozrite „ Pravidlá uhrádzania príspevkov na činnosť klubu.")

(Pozrite tiež: Prečo platím tak veľa, aby moje deti športovali?")

 

5. Športové výsledky klubu

 

PK Martin od svojho založenia vždy patril medzi najlepšie kluby na Slovensku. Klub vychoval desiatky majstrov Slovenska , niekoľko majstrov bývalého Československa, reprezentantov a  aj národných rekordérov. (pozri „História“)

Najvýraznejšími plavcami minulosti z martinského klubu boli Igor Bukovský, Alexander Marček, Rastislav Bizub, Dana Kuková a Martina Šmídová. Igor Bukovský bol majstrom Československa v disciplíne 200m prsia. Zvíťazil aj na medzinárodných pretekoch DRUŽBA v disciplíne 100m prsia časom 1:09,76 ktorý bol súčasne slovenským rekordom, ktorý vydržal niekoľko desaťročí. (bol prekonaný až v roku 2015).

 

Reprezentanti Československa Alexander Marček a Rastislav Bizub po odchode do VŠ Praha  reprezentovali Československo aj na olympijských hrách . A. Marček plával v B finále na OH v Soule v disciplíne 200m prsia. Po olympiáde študoval a plával v USA.

 

Rastislav Bizub reprezentoval Československo na pretekoch Družba, MEJ a neskôr sa nominoval na 2 olympiády (OH Barcelona a OH Atlanta) v znakárskych disciplínach.

 

Dana Kuková reprezentovala Československo na pretekoch Družba a Martina Šmídová bola účastníčkou majstrovstiev Európy.

 

 

V  období od cca 2010 – 2018  PK Martin  postupne nadväzuje na úspechy  z minulosti. Svedčí o tom množstvo získaných titulov majstra Slovenska vo všetkých vekových kategóriách, rekordy SR, reprezentanti SR a účasť na vrcholných medzinárodných podujatiach.

 

Najvýraznejšie sa v rámci Slovenska doteraz presadili Richard Púček, Laura Gruchaľáková, Jana Mižúrová, Zuzana Klinerová, Martina Meľníková, Miroslava Záborská, Viktória Pekelská, Patrícia Mižúrová, Martin Kraus, Adam Hrabovský a momentálne náš najlepší plavec Adam Černek.

 

Slovenské rekordy vytvorili Miroslava Záborská, Martin Kraus, Adam Černek, Laura Gruchaľáková a Richard Púček.

 

Do juniorskej reprezentácie SR sa nominovali Miroslava Záborská, Viktória Pekelská, Martina Meľníková, Jana Mižúrová, Patrícia Mižúrová, Martin Kraus a Adam Černek.

 

Slovensko na majstrovstvách sveta juniorov reprezentovala Miroslava Záborská, na majstrovstvách Európy juniorov Miroslava Záborská a Adam Černek a na Európskej Olympiáde Mládeže Patrícia Mižúrová, Miroslava Záborská a Adam Černek. Na ME 2018 v Glasgove Slovenskú republiku reprezentoval aj náš Adam Černek. 

 

O klube
Forma: Občianske združenie

Funkcionári - kontakty:
• Ing. Jiří Mikoláš PhD – predseda klubu
č.tel. 0904 988 588
• Oľga Mikolášová – tajomník klubu
č. tel. 0910 202042,
omikolasova@gmail.com
• RNDr. Ľubica Smatanová – ekonóm klubu
č. tel. 0907 858 055
• Ing. Branislav Turanský – predseda kontrolnej komisie
č.tel. 0903 942 831
• Mudr. Martin Frolo – člen kontrolnej komisie
č. tel. 0908 689 888
• Bankový účet PK Martin:
(IBAN: SK98 7500 0000 0040 1839 9337)
• Webová stránka: www.pkmartin.sk

Predmet a popis činnosti klubu
PK Martin je činný v nasledovných oblastiach:

• Základný plavecký výcvik /ZV/
• Zdokonaľovací plavecký výcvik /ZPV1a,1b,2,3/
• Prípravka výkonnostného plávania /PVP/
• Výkonnostné plávanie /VPŽ1/
• Výkonnostné plávanie /VP3 a VPŽ2/
• Vrcholové plávanie /VP1/
• Kondičné - nesúťažné plávanie /KP/
• Kondičné plávanie dospelých /KPD/

...čítajte ďalšie informácie [viac]
Prihlásenie do intranetu

Prihlásiť sa

(Len funkcionári PK Martin)

Prihlásiť automaticky pri ďalšej návšteve
HTML5 Icon
HTML5 Icon
Blahoželáme
  • Laura Gruchaľákováoslavuje 16. narodeniny (22.08.2006)
August 2022calendarcalendar
PoUtStŠtPiSoNe
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304